Máy phun sương tạo độ ẩm (máy tạo ẩm không khí) được dùng chủ yếu