Kudasai là giáo viên của một trường trung học ở Tôkyô, công việc