Đối với thời tiết Việt Nam, vào mùa hè thì rất nóng và khó