Em đã rất ngạc nhiên khi thấy một chàng trai Hà Thành dựng lều,