Nhưng sau đó Trung Quốc cũng biết đến game bài việt

Đổi mới ở Trung Quốc cũng là một thay đổi đáng kể theo thời gian. Cho đến khoảng năm 1450, Trung Quốc vẫn là đổi mới tiên tiến các game bài đổi ra tiền mặt hơn và châu Âu rất nhiều về công nghệ, thậm chí nhiều hơn so với thế giới Hồi giáo thời Trung cổ. Danh sách dài các phát minh của Trung Quốc bao gồm cửa kênh khóa, gang, công nghệ khoan sâu, khai thác, thuốc súng, diều, la bàn, để in, giấy, gốm sứ, công việc in ấn (chỉ loại trừ các đĩa Phaistos), bánh lái đuôi tàu và xe cút kít.
Nhưng sau đó Trung Quốc ngừng đổi mới vì những trò chơi quay bài mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong Lời kết. Ngược lại, chúng ta vẫn quen nghĩ về xã hội của Tây Âu và Bắc Mỹ (có nguồn gốc ở Tây Âu mà ra) như xã hội hàng đầu thế giới của sự đổi mới công nghệ hiện đại, nhưng, cho đến khi kết thúc thời gian Trung cổ, công nghệ châu Âu vẫn là kém phát triển hơn ở bất kỳ khu vực “văn minh” trong thế giới cũ khác.

Nhưng sau đó Trung Quốc cũng biết đến game bài việt

Vì vậy, nó không phải là thích hợp cho chắc chắn rằng có những châu lục bao gồm các xã hội có xu hướng có sự đổi mới, xã hội xã hội trong đó bảo thủ. Trên lục địa, quá, thời gian luôn luôn, luôn luôn sáng tạo xã hội và cũng là xã hội bảo thủ. Ngoài ra, mức độ chơi game bài đổi thẻ điện thoại để đổi mới và thay đổi theo thời gian trong cùng khu vực.
Ngắm kỹ sẽ thấy, các kết luận chính là nếu chúng ta chờ đợi sự cởi mở của một sự đổi mới xã hội được quy định bởi một số yếu tố độc lập. Nếu không có cái nhìn sâu sắc vào tất cả những yếu tố này, chúng ta không thể dự đoán [cho dù xã hội này hay xã hội khác] sẽ mở hoặc không vào đổi mới. Do đó, các nhà xã hội học vẫn một mình cãi nhau vì bất kỳ lý do cụ thể mà cởi mở để game bài đổi card [thời gian] trong thế giới Hồi giáo, Trung Quốc và châu Âu, và tại sao mọi người Chimbu, Ibo và Navajo là cởi mở hơn với những điều mới mẻ hơn so với các nước láng giềng của họ.


Tuy nhiên, đối với các nghiên cứu lớn hơn của mô hình lịch sử, mặc dù nguyên nhân cụ thể trong từng trường hợp cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, đã có rất quan trọng. Nghịch lý là, mặc dù có vô số game bài ăn tiền thật khác nhau ảnh hưởng đến sự đổi mới [xã hội], nhưng đó là những gì làm cho công việc của nhà sử học trở nên dễ dàng hơn: họ chỉ cần đảo ngược các biến xã hội sáng tạo cho nó trở thành một biến mà về cơ bản là ngẫu nhiên. Đó là, trên một khu vực rộng lớn kích thước của một lục địa, ở một thời điểm nhất định luôn có một tỷ lệ nhất định của xã hội để mang lại xu hướng sáng tạo.

Add Comment