Lịch sử đã chứng minh cách dùng tướng tài sau

Tuy nhiên,

sau khi Lý Hồng Chương thống lĩnh quân Hoài ông ta lại không làm giống như thầy của mình chỉ biết vâng dạ với triều đình nhà Thanh mà tự mình nắm giữ quân đội, lấy điểu đó làm cơ sở cho việc tiến thân. Nhờ có sự hộ giá của quân Hoài, ông ta không ngừng phát triển kinh doanh tại Thượng Hải.

>> Xem thêm: Máy lọc không khí Stadler Form Robert chính hãng

Có cơ sở là quân Hoài tại Sơn Đông, ông ta tạo nên Bắc Dương Thuỷ Sư, một lực lượng tàu thuyển tư nhân. Có quân đội trong tay, ông ta dùng nhiều thủ đoạn và không một chút do dự khi sử dụng các ấn tín, ấn quan có được từ chỗ của Từ Hi Thái Hậu. Sau cùng, ông ta bị chửi rủa là kẻ bán nước. Tuy nhiên, nửa sau thế kỷ XLK là vũ đài của ông ta.

may loc khong khi

>> Cờ bạc cá độ

Bây giờ

chúng ta quay lại để xem xét, không tránh khỏi phải đánh giá công tội của Tăng Quốc Phiên trong việc dùng Lý Hồng Chương. Đó là một sai lầm chăng? Thực tế, lịch sử không đơn giản là một bộ đổ chơi xếp hình chỉ có đúng hoặc sai. So sánh Lý Hồng Chương và Tăng Quốc Phiên, lấy vãn bối mà phân tích trưởng bối. Trong thời kì rối ren đó, trong những năm tháng mà quan niệm biến đổi nhanh chóng, Lý Hồng Chương không thể giống Tăng Quốc Phiên chịu nhân nhượng để được an toàn. Nhãn giới của Lý Hổng Chương mở rộng hơn sư phụ, và những việc mà ông ta phải xử lý cũng phức tạp hơn nhiều so với những việc của sư phụ ông. Do vậy, chúng ta không thể phủ nhận công lao của ông trong việc tạo nên hải quần trong thời ki cận đại, hay việc mở cửa đường sông để giao lưu với phương Tây. Còn đối với những hành vi của ông ta như tránh đối đầu để bảo vệ mình, chịu nhục để cẩu hoà thì chúng ta không thể khống phê phán.

>> Xem thêm: KINH DOANH KIÊU MỚI – KHÁCH HÀNG Tự ĐỊNH GIÁ 

Add Comment