Ân Kiều mặt đỏ lên chơi game đánh bài

Ân Kiều mặt đỏ lên, môi chúm lại. Thị nhận thấy thằng nhỏ này ăn nói thật khiến cho người ta phải vui dạ.Tan Kiết đột nhiên giơ tay lên vỗ xuống góc bàn đánh chát tiếng.Viên Ti Anh giật mình kinh hãi nghĩ thầm: – Không hiểu chơi game bài tiến lên lại xẩy chuyện gì rồi?Viên Ti Anh đang hồi hộp trong lòng, bỗng nghe Tan Kiết lớn tiếng:- Bữa nay đại nhân đã nói vậy thì ta hãy tạm tin lời. Nếu sau này đại nhân ra nói là không đúng rồi nuốt lời cam kết thì đại gia sẽ bị chịu đau đớn lắm đấy .
Viên Ti Anh cười đáp:- Sao đại ca lại chơi game bài magic với tiểu để vì anh em chúng ta hành động vụ này đều có lợi cho mình. Tiểu đệ mà lừa gạt các vị thì đằng từ Môn Công còn đằng từ Tại Tan kéo quân đến đánh Bạc Kiền thì tất đức vua nổi lôi đình và chém đầu tiểu đệ. Hai vị ca ca thử nghĩ coi, liệu tiểu đệ có dám làm điều phản phúc với nhị vị không?

Ân Kiều mặt đỏ lên chơi game đánh bài

Tan Kiết gật đầu nói:Vi huynh đệ nói thế là phải.Ba người liền bày bàn thắp nến quỳ xuống hướng ra ngoài hành lễ kết nghĩa anh em. Tan Kiết hơn tuổi làm đại ca, thứ nhì là Cái Nhi Đàm , Viên Ti Anh làm tam đệ.Viên Ti Anh lại lạy, nhị ca, đại ca.Đoạn tên đó hướng về phía Ân Kiều khấu đầu miệng không ngớt gọi tẩu cách rất thân thiết.Tên đó tự nhủ:- Cô chơi game bài tứ sắc online đã làm nhị tẩu của ta thì mai đây ta có đùa cợt cô vợ Ân Ân cô đừng can thiệp vào nữa.


Ân Kiều cầm hồ rót bốn chung rượu, thị cười nói:Bữa nay các vị bái trời để làm anh em nên tiểu muội mong rằng từ nay cư xử với nhau hãy đúng mực và làm nên sự nghiệp lớn lao. Tiểu muội kính mời ba vị một chung.Tan Kiết cười đáp:- Chung rượu này dĩ nhiên chúng ta phải chơi game bài ma thuật.Ông nói rồi cầm chung rượu giơ lên miệng.Viên Ti Anh vội la lên:
– Đại ca hãy khoan vì chỗ này là rượu thừa nên không được thanh khiết nên chúng ta kêu họ đổi rượu mới.Tên đó liền lớn tiếng hô:- Lấy rượu ra đây mau không được chậm trễ .Bỗng trong người tên đó ngấm ngầm lấy làm kỳ tự hỏi:- Trong Liên Xuyên Vi đã xảy ra chuyện gì mà sao mình chơi game bài tiến lên online mãi mà chẳng thấy ai vào hầu hạ.

Add Comment