Biện pháp đánh bài khi không hợp nhóm máu

Không hợp nhóm máu Rh

Nếu nhóm máu Rh của vợ chồng không thích hợp nhau, thì trong giai đoạn đầu, giữa và
CUỐI khi mang thai, đều phải kiểm tra trị số kháng thế trong máu của người vợ, nếu số
kháng thể quá cao, có thể chuẩn bị thay máu, hoặc càn cứ vào tình trạng thai nhi có thể
cho đẻ sớm, để để phòng máu của thai nhi bị huỷ hoại quá nhiều. Xem thêm về đánh bài

Image result for nhóm máu rh

Không hợp nhóm máu

Việc điều trị phải càn cứ vào mức độ vàng da của thai nhi, rồi tiến hành thay máu và các
phương pháp điều trị khác. Việc đối máu được thông qua cuông rôn của trẻ vừa mới sinh,
dùng máu mối (máu nhóm ABO cùng nhóm máu của trẻ sơ sinh và là máu Rh âm tính)
đôi máu cho trẻ mới sinh. Phương pháp nàv cần có thời gian, đối vối trẻ sơ sinh cũng là
một gánh nặng, nhưng có thê cứu được sinh mệnh của trẻ.
Đốỉ với nhóm máu không thích họp trong lần có thai thứ hai cũng có phương pháp dự
phòng. Tức là sau khi đẻ lần thứ nhất phải kiêm tra máu, nếu đã có kháng thể, có thể tiêm
đản bạch cầu miễn dịch kháng D (Rho gam), đó là một dạng kháng thể kháng lại làm cho
người mẹ không bị phản ứng mẫn cảm. Làm như thế, khi có thai lần thứ hai có thê đảm
bảo bình an vô sự, có thê sinh một đứa con thứ hai khoẻ mạnh.

KHÔNG HỢP NHÕM MÁU ABO

Phụ nữ nhóm máu 0 kết hôn với nam giới không phải nhóm máu 0, khi có thai có thể
phát sinh hiện tượng không hợp với nhóm máu ABO. So với trường hợp không hợp
nhóm máu Rh, số trẻ mới sinh bị vàng da nặng ít hơn rất nhiều, nên không phải quá lo
lắng. Dù thai nhi không hợp nhóm máu thì cơ thể người mẹ cùng không sinh ra kháng thể
rất nguy hại cho thai nhi.
Đa số trường hợp này vẫn có thề sinh con mạnh khoẻ, dù trẻ sơ sinh có bị vàng da, thì
phần lốn cứ để tự nhiên không điểu trị cũng khỏi.
Nhùng nếu sinh lần trước con bị vàng da nặng dẫn đến tử vong thì phải kiểm tra kĩ lưỡng,
hỏi bác sĩ phương pháp phòng chống. Hướng dẫn thêm chơi cờ bạc

Add Comment